Hero

Sens Consulting’s foredrag på Splunk .conf 2018

Sens Consulting hadde gleden av å presentere temaer som vi brenner for under årets Splunk .conf. Dette er konferansen hvor Splunk samler kunder og partnere fra hele verden. I år utgjorde det rundt 9000 personer og arenaen var Disney World i Orlando, Florida.

Thomas og Jørn Kristian fra Sens Consulting , sammen med en av våre kunder, Erik Larsen fra BankID Norge, fikk anledning til å avmystifisere data scientist rollen.

Særlig tre forhold er vi fornøyd med å kunne rette oppmerksomheten mot i foredraget. Det første er hvordan maskinlæring, hypotesetesting og data analyse generelt blir lite verdt uten å bygge et grundig og solid fundament gjennom data engineering først. Det andre område er hvordan data-analyse prosjekter, for å kunne lykkes, må innbefatte en stor grad av samarbeid mellom fagpersoner fra ulike disipliner. Det siste område i presentasjonen er hvordan Splunk Enterprise gjør det mulig å enkelt sette ut i livet de suksesskriterier som skal til for å effektivt skape verdi fra ustrukturert maskindata. Når vi sier, skriver og mener ‘enkelt’ fordrer det at man tilfører strukturert arbeid og metodikk.

Du kan se presentasjonen i sin helhet her:

Sens Consulting’s foredrag på Splunk .conf 2018


Anne Beate Arneberg
Senior Solution Architect
Flere artikler
Slik får du kontroll på GDPR og loggdata i Splunk

Kombiner merking på loggkilder og søk på kjente mønster for personopplysninger for å forenkle jobben med GDPR. Vi viser deg hvordan!